ท่าที่17 ท่าเมขลา


1)ขาซ้ายพับมา ขาขวาเหยียดไปด้านหลัง ตั้งเข่าขวาขึ้นมา ใช้มือขวาล็อคฝ่าเท้า มือซ้ายประสานมือ หันหน้าไปด้านหน้า มือซ้ายเหยียดไปด้านหน้ามองไปที่มือซ้าย หายใจเข้ายกมือขึ้น
2)หายใจออกพับศอกลงประสานมือ ปลดมือออก
3)มือขวาจับที่ปลายเท้าขวา มือซ้ายสอดขนานเข่าซ้ายเข้าไปลึกๆ หลังตรงก้มศีรษะติดพื้น มือขวาปล่อยขาขวาเหยียดไปด้านหลัง ใช้มือขวาดันตัวขึ้นมา ยกตัวขึ้น

คุณพอใจกับบล็อกของเราแค่ไหน?